• +420 731 188 159
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cíle projektu

Projekt LARIXUTOR se zabývá:

  1. produkčním potenciálem modřínu opadavého v porostních směsích a jeho přírůstovou reakcí při výchově i obnově lesních porostů, ve kterých je přimíšený, a to i ve vazbě na formu tohoto smíšení;
  2. ekologickými nároky a možnostmi využití přirozené obnovy modřínu v široké škále forem obnovního rozpracování (od obnovy na holých sečích až po obnovu pod rozvlněnou porostní clonou) a sledováním úrovní fotomorfogeneze a schopností se aklimovat na různé pěstebně-ekologické podmínky obnovních sečí, i účinným dosahem jeho přirozené obnovy;
  3. mikroklimatickou funkcí modřínu v přípravných porostech vzhledem k růstu klimaxových stín snášejících dřevin (rostoucích pod ekologickým krytem přípravného porostu modřínu);
  4. paleobotanickým výzkumem postglaciálního vývoje druhové skladby lesů na našem území s důrazem na detekci přítomnosti modřínu; se samostatnou výzkumnou podoblastí v podobě analýzy nejstarších historických pramenů o jeho historickém výskytu a dále s podoblastí jeho přítomnosti v historických dřevěných konstrukcích;
  5. molekulárně-genetickými (fylogeografickými) analýzami původu našich populací modřínu (s případně možnými detekcemi lokální refugiality);
  6. interakcí modřínu s ohroženými druhy rostlin a společenstev a protichůdnými vlivy jeho nepříznivého pH opadu na straně jedné a velké propustnosti světla jeho korunovým zápojem na straně druhé.

Výzva pro návštěvníky webu a přátele lesa:

Zapojte se do projektu i Vy!

Pro výzkum modřínu opadavého, jehož součástí je i zkoumání jeho původu a výskytu na našem území, oceníme Vaše tipy na lokální populace (i jednotlivé stromy) modřínu, které jsou na daných lokalitách dle ústních, či písemných informací přítomny po více generací, a pravděpodobně nebyly obnovovány výlučně uměle. Zvláště pak populace na exponovaných stanovištích; s výlučným habitem apod. Uvítáme také (i kusé) tipy na možnou přítomnost modřínu ve starých dřevěných konstrukcích v rámci ČR.

V případě, že nám můžete sdělit zajímavé informace v uvedené oblasti, vyplňte, prosím, následující formulář nebo kontaktujte řešitele projektu.

Kontakty

Pavel Bednář

tel.: +420 731 188 159
email: info@poznejmodrin.cz
© 2024 VÚHLM, v.v.i. | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila společnost Lesnická práce s.r.o.